top of page

MONITOROVACÍ SYSTÉM

O
NÁS

Naši zákazníci mohou prostřednictvím monitorovacího systému pro sledování vozidel kontrolovat podrobně nejen pohyb svých vozů, ale i náklady na provoz každého z nich, způsob jízdy jednotlivých řidičů apod. Pro průběžné ekonomické vyhodnocování provozu autoparku získají statistické údaje o využitelnosti a efektivitě provozu dopravních prostředků. Jsou to například informace o průběhu jízdy a dodržování dopravních předpisů, využívání pracovní doby zaměstnanci, poměr ujetých kilometrů při služebních a soukromých jízdách nebo při jízdách v ČR a zahraničí. Součástí sledování vozidel je automatická generace knihy jízd, kterou je možné vytisknout v programech Excel (xls) a Acrobat (pdf), přičemž výstupy z elektronické knihy jízd akceptují Finanční úřady.

Systém sledování vozidel umožňuje přístup do knihy jízd a k jednotlivým vozidlům ve více úrovních. Majitel společnosti nemá pochopitelně v přístupu omezení žádná, ale řidiči mohou sledovat jen své vozidlo a doplňovat reporty práce k jednotlivým jízdám. On-line sledování vozidel na mapových podkladech Google může probíhat zobrazením aktuální pozice vybraného vozu, jejich skupiny, nebo všech vozidel současně. Obsahem knihy jízd jsou vedle jména konkrétního řidiče data o průměrné i maximální rychlosti, čase jízdy, počtu ujetých kilometrů a aktuálním stavu tachometru vozidla.

Jednoduchá je také evidence čerpání PHM i s možností přímého importu z platebních karet CCS, SHELL, OMV, CCS, …. Vzniká tak podrobný přehled o spotřebě každého automobilu z celého vozového parku. Systém sledování vozidel dále sám podle kalendářního data, proběhlých motohodin nebo

Přihlášení

do systému

Parabolická anténa
bottom of page