On-line sledování vozidel
Elektronická kniha jízd

All4CAR
Slide Slide
test monitorovacího systému
Monitorovací jednotky pro:
Jednostopá vozidla
Osobní automobily
Dodávky
TIR
Stavební stroje

Nabídka sledování vozidel

Nabízíme profesionální řešení sledování vozidel nejenom v rámci České republiky. Naše poskytované služby on-line monitoringu využívají nadnárodní společnosti po celém světě.

... více o našich službách

Ceník monitorovacích jednotek

Vzorová kalkulace pro on-line sledování vozidel, včetně kompletního ceníku služeb a zařízení pro sledování vozidel.

... ceníky a kalkulace ke stažení

Cenové akce

Zde najdete právě probíhající velice zajímavé cenové akce, včetně výprodeje staršího zařízení pro sledování vozidel.

... více o akcích

Monitorovací systém

Náš monitorovací systém pro sledování vozidel disponuje řadou nadstandardních funkcí, které usnadní správu vašeho vozového parku.

... více o GPS monitorovacím systému

Satelitní monitoring vozidel se během krátké doby stal samozřejmostí jak pro firmy, tak čím dál více i pro soukromé majitele. GPS sledování vozidel a elektronickou knihu jízd společnosti ALL4CAR využívají vlastníci firem především proto, že mají v každém okamžiku aktuální přehled o pohybu a využití všech automobilů svého vozového parku a o rentabilitě jejich provozu. Elektronická kniha jízd v tomto systému navíc automaticky ukládá řadu údajů o provozu každého dopravního prostředku a poskytuje perfektní podklady pro účetnictví. GPS monitoring vozidel snadno odliší a vykáže využití pro pracovní nebo soukromé cesty a kniha jízd umožňuje sledování spotřeby paliva i pomocí import CVS souborů (CVS lze využít u CCS, OMV, Shell a dalších), což je nejlepší a nejlevnější způsob kontroly spotřeby firemních vozů.

GPS sledování vozidel je ale také nejlepší ochranou před krádeží. Tento důvod je motivující pro většinu majitelů aut. Za nízký měsíční paušální poplatek mají u ALL4CAR prostřednictvím internetu svůj vůz kdykoliv pod kontrolou, třeba i během dovolené, na kterou cestují letecky. Navíc mohou jednoduše odesláním SMS automobil se zlodějem okamžitě zastavit. U GPS monitoringu vozidel je důležitá také možnost rychlé spolupráce s pultem centrální ochrany, který se postará i o kontakt a součinnost s policií.

Právě pult centrální ochrany používá společnost ALL4CAR při GPS sledování vozidel jako jedna z mála v České republice a zajišťuje tak svým klientům okamžitou službu při dohledání ukradeného vozu. GPS monitoring vozidel přináší také výraznou slevu na pojistném. Firma ALL4CAR do vozidel klientů instaluje spolehlivá zařízení vyrobená v Evropské unii, a přesto je dokáže nabídnout za velmi dobrou cenu ve srovnání s nekvalitními asijskými přístroji. ALL4CAR u elektronických zařízení i u poskytovaných služeb nabízí nejlepší poměr výkon – cena na českém trhu, přičemž zákazníci mají jistotu, že budou mít ve voze vždy instalováno to nejmodernější zařízení pro GPS monitoring vozidel a elektronickou knihu jízd.

GPS MONITORING VOZIDEL, satelitní sledování aut, elektronická KNIHA JÍZD a GPS sledování vozidel.

Aktuální článek: Chystáte se na hory? Pozor, nejste sami!

Uzun y?llara dayanan oteller ve kayak merkezlerindeki yat?l? evler aç?k bir şekilde konuşuyorlar - y?ldan y?la, karl? tepelerde Noel ve Y?lbaş? gecelerini geçirmek isteyen Çekler ve Moravanslar. Uygarl?ktan kaçarlar, arkadaşlar?yla e?lendirirler ve k?ş sporlar? s?ras?nda bedenlerini uzat?rlar. Ve bu y?l, karlar?n iyi bir başlang?c?ndan sonra, da?lar?n beyaz atmosferi iki kez çekiyor.

 

 

 

Ancak k?ş mevsimi, da? ziyaretçileri ve içeri?inin çal?nmas? konusunda uzman olan h?rs?zlar için de başlar. Bir h?rs?z bak?ş aç?s?ndan, bu oldukça mant?kl? bir karard?r. Da?larda tatil yapanlar?n kesinlikle ihtiyac? yoktur ve iyi ve hatta lüks bir araba ve spor ekipman? için daha fazla para harcayabilirler. Buna ek olarak, sahibinin dikkati küçülür. Y?l içinde da? tatil, garaj, arka nispi güvenlik içinde veya evin pencereleri alt?na park edilmiş bir araban?n as?rl?k gümrük nedeniyle iken, park yerleri eksikli?i sayesinde s?k s?k araba uyacak herhangi tatl? yerinde memnun olmal?d?r. Tüm gününü ya da tüm aile ya da arkadaş grubuyla yamaçlarda ya da kros kayak pistlerinde geçiren mal sahibinin görüş alan? d?ş?nda.

 

 

 

Genel olarak bitlerin önlenmesi mümkün de?ildir, ancak h?rs?zl?k ve sonuç riski önleyici tedbirlerle hafifletilebilir. Süpermarket vitrinini arabadan ç?karmadan başlayabiliriz. Parlak renklerdeki spor malzemeleri ve giysiler otomobilin pencerelerinden uzaklaş?yor, ve çekirdekli grazl daha da ilginç elektronikler görece?ine karar veriliyor! E?er bütün arabay? d?şar? alamazsa, "at?k" an?n bir parças?. Ve bu korumal? olarak ödedi?iniz otoparkta do?ru. Arac?n?zda görünür veya boş çanta ve kapaklar b?rakmay?n. ?çlerinde hiçbir şey yok, h?rs?z pencereni k?r?nca ö?renecek.

 

Yukar?da belirtilen korunan park yeri, büyük bir araba hareketi için% 100 garanti de?ildir, ancak gözetim alt?nda mümkün olan yerlerde, tercihen güvenlik kameralar?n? mutlaka seçmeliyiz. Neyse ki, daha iyi oteller ve misafirhanelerin otoparklar? da elbette bir konu. Kilitleme kollar? veya direksiyon simidi kilitleri veya camdaki VIN kodu gibi önlemleri de engelleyebilirler. Bu, ne yaz?k ki, "yüksek da? profesyonelleri" genellikle cesaret k?rm?yor, bu nedenle en az?ndan k?smi tatmin, iyi sonuçland?r?lm?ş bir sigortayla sonuçlanabilir.

 

 

 

En iyi çözüm, arac?n?z? profesyonel All4car uydu takibi ile donatmakt?r! Bununla beraber, mevcut hareket ve polis hakk?nda bilecek gerekirse bir araba sürekli sizi de?il, ayn? zamanda şirketimizin merkez konsolu ve sadece denetimli var. Arabay? araçta bir şeyler ters gitti?inde raporlayacak sensörler ile donat?yoruz. Sami E?er araba b?rakmak veya zaten yabanc?laşm?ş sevgilisi kontak kapatmak ve onu polise göndermek uzaktan gerekir alan?n? ayarlayabilirsiniz.

 

 

 

Sessiz bir tatil için All4car uydu izlemesinden daha iyi bir şey yoktur. Belki de arabadaki zehirli bir kobra. Fakat bu k?ş s?cakl?klar?nda fazla bir şey yapmaz ...

All4CAR
Odkazy
Můžeme Vám poradit?